Học vẽ Goten (7 viên ngọc rồng) || DRAWING GOTEN (DRAGON BALL), TUTORIAL STEP BY STEP WITH PENCIL!!#goten#dragonball#sketchpencil
Goten, con trai thứ 2 của Goku, được xây dựng với ý định thay thế Goku, tuy nhiên tác giả buộc phải mang Goku trở lại vì fan của Dragon ball không chấp nhận được điều này, cùng mình vẽ nhé, ^^
Track: Coopex – I Miss You [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Track: Ascence – About You [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: Convex – 4U (feat. Jex Jordyn) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Track: KKoven x ROY – About Me [NCS Official Video]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Track: Syn Cole – Gizmo [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

Nguồn: https://whereintheworldisnico.com/

Xem thêm bài viết khác: https://whereintheworldisnico.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *