[Bida phăng] 11 bài tập đánh 1 băng tạo thế gom bi – one cushion shots of carom billiardsHướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh và video cách đánh 1 băng tạo thế gom bi qua 11 thế bi cơ bản – Gerhard Huber.
💙 Đăng ký kênh để xem các video mới/Subscribe my channel:

☎ Email: huongdanbida@gmail.com

* FB:
* Website:
* Bài viết:

*** Cụ thể gồm các kỹ thuật như sau ***

1. Cúp 1 băng (đẩy bi carde đi 2 băng dậu)
2. Cule 1 băng (đẩy bi carde đi 1 băng dài)
3. Đánh sơn mỏng 1 băng tạo thế giò gà
4. Đánh giằng 1 bằng (ép phê nghịch) đẩy bi carde đi 2 băng dậu
5. Đánh dày 1 băng (đẩy nhẹ bi carde)
6. Đánh 1 băng thấp cơ, đẩy bi carde đi 2 băng dậu
7. Đánh 1 băng cao cơ tạo thế kéo
8. Đánh 1 băng để tạo thế đánh kéo 1 băng
9. Đánh sơn mỏng 1 băng tạo thế giò gà
10. Kéo 1 băng (đẩy bi carde đi 2 băng dậu tạo thế giò gà)
11. Đánh dày 1 băng (đẩy bi carde về góc dậu tạo thế giò gà)

Tham khảo các bài liên quan do Gerhard Huber hướng dẫn:
1. [Bida phăng] Làm sao đánh bi giò gà ghi nhiều điểm?

2. Làm thế nào để trô, kéo bida dễ trúng và nhanh gom nhất?

3. 30 thế 1 băng gom bi, dễ mà không dễ – Basic one cushion shots

Cảm ơn các bạn đã xem video.

❌ COPYRIGHT DISCLAIMER ❌
If you own any of the content in my video and you don’t want it appear in my channel, please notify me via private message or email. The content will be MOVED within 24 hours.

Nguồn: https://whereintheworldisnico.com/

Xem thêm bài viết khác: https://whereintheworldisnico.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *