Bạn đã đọc các tên tiếng Anh chuẩn chưa?Just a few names Vietnamese people often mispronounce.
Support this channel:
Buy a t-shirt:

Song: “Peter’s Wolf,” Danijel Zambo

Photo credits:
Michael Vadon: Thumbnail photo of Donald Trump
Gage Skidmore: 4:06, 4:47, 4:48, 4:54, 5:01, 5:13, 5:45
Steve Jurvetson: 3:20
Keith Allison: 2:10, 2:35, 4:30
Joella Marano: 5:02
watchwithkristin: 4:59
Siebbi: 2:30
Eva Rinaldi: 4:58, 5:52, 7:42
Tabercil: 5:19, 7:12
Reckless Dream Photography: 6:31 (Sean Combs)
rehes creative: 6:31(Sean Penn)
Dutch National Archives: 6:31(Sean Connery)
Martin Kraft: 3:08

Nguồn: https://whereintheworldisnico.com/

Xem thêm bài viết khác: https://whereintheworldisnico.com/hoc-tieng-anh/

47 thoughts on “Bạn đã đọc các tên tiếng Anh chuẩn chưa?

  1. Bạn có muốn học lớp giao tiếp của Dan tại Hà Nội không? Mình đang tuyển sinh liên tục!
    Có đầy đủ thông tin trong video này: https://youtu.be/1OlnXIBMKNI

  2. Maybe you are not on Youtube, and people hate you, but I'm still your fan. Your videos are very good and helped me a lot! Thank you for making videos!

  3. Chúng tôi quý một người Mỹ nào đó thì thường chúng tôi sẽ đặt tên tiếng Việt cho người đó dựa trên phát âm của người đó. DAN HAUER = ĐAN HỒ, mình nghĩ là hợp. ví dụ Mục sư Thomas Hartman Stebbins, tên tiếng Việt là Tôn Thất Bình. 🙂

  4. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  5. minh xem nhieu video cua dan , dan dung tieng viet ko tu nhien lam vi luc nao dan cung noi dung ong hay dung oy 1 cach cung ngac vi nghi no la tu nhien nhung no chi la co luc thoi

  6. Mệt quá Dan ơi. Đọc mỏi miệng mà vẫn không đúng. Kiếp này đành từ bỏ tiếng Anh thôi

  7. Nhớ Dan lắm rồi đó! Đăng ký hồi từ hồi Dan mới 10k sub theo bao lâu rồi mà bây giờ

  8. Thật sự là mong anh come back, xem video của anh giúp em giỏi tiếng Anh hơn rất rấy nhiều ạ, cảm ơn anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *