043. Lọc ứng dụng bằng Firewall (#LUDBF) | DrayTek Unofficial#LUDBF #Firewall #Application #DrayTek #DrayTekUnofficial

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách lọc ứng dụng bằng cách sử dụng thiết bị router DrayTek dòng DrayOS.

Bài viết có sử dụng phần mềm DNSQuerySniffer để tiến hành bắt gói tin truy vấn DNS để phục vụ cho nhu cầu chặn/cho phép ứng dụng.

Link download:

Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Cold Funk – Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Nguồn: https://whereintheworldisnico.com/

Xem thêm bài viết khác: https://whereintheworldisnico.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *