→ Firewall – Phần 1 – Các khái niệm cơ bản Firewall Mikrotik.→ Chủ đề tiếp theo, chúng ta đi tìm hiểu Tưởng lủa – 🛑 Firewall trên hệ điều hành Router OS.
→ Bắt đầu với các khái niệm đơn giản, dễ tiếp cận nhất trong thẻ Filter Rules, NAT, Mangle…
Thư mục lưu trữ File hướng dẫn:

❣️ Bạn cảm thấy Kênh Mikrotik Viet Nam như thế nào ?
Hãy nhớ, hãy ghé MVN một lần, #MikrotikVietNam ?
Bỗng chốc, mọi khó khăn trong kĩ thuật đều tan biến ?
Cho tôi và cho bạn
[Fanpage Mikrotik Viet Nam]

[Kênh chính thức của Mikrotik Viet Nam]

➡ Một số liên kết khác ⬅

[Mở hộp – đánh giá thiết bị mạng]

[Thiết lập và cấu hình cho người mới bắt đầu]


[Cài đặt VLAN – nhiều mạng LAN khác nhau]

[Định tuyến dữ liệu ra ngoài Internet]


[Quản lí băng thông người dùng]


[Cân bằng tải – Gộp băng thông]


[Thiết lập WiFi Marketing – WiFi Hotspot]


[VPN – Kết nối nhiều chi nhánh]


[Unifi – Phân tích & Triển khai mạng WiFi với bộ phát sóng Unifi]


[Hỏi & Đáp]


[Tất cả nội dung trong Kênh]Nguồn: https://whereintheworldisnico.com/

Xem thêm bài viết khác: https://whereintheworldisnico.com/phan-mem/

1 thought on “→ Firewall – Phần 1 – Các khái niệm cơ bản Firewall Mikrotik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *